Obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych – Kutno

Coraz więcej przepisów prawa, rosnąca ilość ustaw i dowolność w ich interpretacji skłania większość firm do korzystanie z pomocy prawnej wyspecjalizowanych kancelarii prawnych. Nasza kancelaria zajmuje się kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Nasze usługi kierujemy do dużych firm i korporacji, do organizacji, jak również mniejszych podmiotów gospodarczych.

Naszym celem jest rozwiązywanie problemów prawnych przedsiębiorców i udzielanie im porad w prowadzeniu działalności. Wspieramy firmy konsultacjami, sporządzamy opinie oraz możemy sprawdzić status prawny kontrahenta i uczestniczyć w całym procesie transakcyjnym. Przygotowujemy wzory umów i możemy doradzać prawnie w tworzeniu regulaminów.

Ściśle współpracujemy z naszym klientem, reagujemy na zmiany przepisów i na bieżąco informujemy go o zmianach w prawie. Działamy solidnie i skutecznie, wychodząc z założenia, że sukces działalności klienta, będzie po części naszym sukcesem.

Nasz kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych obejmuje:

  • zakładanie, przekształcanie oraz likwidacja spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych (przygotowanie dokumentacji i rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym),
  • obsługa prawna w sprawach korporacyjnych oraz organizacyjnych,
  • prowadzenie postępowań uproszczonych, upominawczych i nakazowych (pozwy, sprzeciwy od nakazu zapłaty, zarzuty od nakazu zapłaty, apelacje oraz inne pisma w sprawie),
  • reprezentowanie w sporach z pracownikami,
  • sporządzanie i opiniowanie umów gospodarczych.

Kancelaria do każdej zleconej sprawy podchodzi z zaangażowaniem, kierując się względami profesjonalizmu i należytej staranności w dbaniu o interesy Klienta.