Prawo karne

Prawo karne – Kutno

Prawo karne, jak mówi najprostsza definicje, jest zbiorem przepisów prawa określającym kwestie odpowiedzialności karnej za czyny zabronione groźbą kary kryminalnej. Prawo karne dzieli się na prawo materialne, formalne lub procesowe, wykonawcze, skarbowe, wojskowe, postępowania w sprawach nieletnich i prawo wykroczeń.

Czym możemy się zająć?

Nasza kancelaria prawna ma wysokie kompetencje do reprezentowania klientów w zakresie spraw karnych. Prowadzimy przede wszystkim sprawy mające na celu obronę interesów oskarżonego. Podejmujemy się reprezentacji w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania. Czynnie uczestniczymy w czynnościach przesłuchania i stawiania zarzutów oraz w posiedzeniach dotyczących rozpoznania wniosku o zastosowanie aresztu. Jeśli już dojdzie do procesu, przeprowadzimy naszego klienta przez proces sądowy w postępowaniu karnym, jak i wykroczeniowym. Skutecznie reprezentujemy klientów przed sądem.

Służymy pomocą przy opracowywaniu wszelkich pism procesowych. Przygotowujemy skargi kasacyjne, zażalenia i apelacje. W imieniu osoby skazanej podejmujemy się spraw o odroczenie wykonania kary pozbawiania wolności, a reprezentując osoby odbywające karę więzienia, występujemy do sądu o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary lub o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności.

Reprezentujemy także osoby pokrzywdzone i występujemy w roli oskarżycieli posiłkowych oraz powodów cywilnych. Nasza kancelaria zajmuje się doradztwem prawnym w sprawach dotyczących kodeksu wykroczeń i kodeksu postępowania w sprawach o wykroczeń.