Prawo karne

Sprawy karne w Kutnie – reprezentowanie klientów

Prawo karne – Kutno
Prawo karne, jak mówi najprostsza definicje, jest zbiorem przepisów prawa określającym kwestie odpowiedzialności karnej za czyny zabronione groźbą kary kryminalnej. Prawo karne dzieli się na prawo materialne, formalne lub procesowe, wykonawcze, skarbowe, wojskowe, postępowania w sprawach nieletnich i prawo wykroczeń. Zapraszamy do poznania pomocy prawnej nie tylko w zakresie odszkodowań, która jest realizowana przez naszą Kancelarie.

Czym możemy się zająć?

Nasza kancelaria prawna ma wysokie kompetencje do reprezentowania klientów w zakresie spraw karnych. Prowadzimy przede wszystkim sprawy mające na celu obronę interesów oskarżonego. Podejmujemy się reprezentacji w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania. Czynnie uczestniczymy w czynnościach przesłuchania i stawiania zarzutów oraz w posiedzeniach dotyczących rozpoznania wniosku o zastosowanie aresztu. Jeśli już dojdzie do procesu, przeprowadzimy naszego klienta przez proces sądowy w postępowaniu karnym, jak i wykroczeniowym. Skutecznie reprezentujemy klientów przed sądem.

Służymy pomocą przy opracowywaniu wszelkich pism procesowych. Przygotowujemy skargi kasacyjne, zażalenia i apelacje. W imieniu osoby skazanej podejmujemy się spraw o odroczenie wykonania kary pozbawiania wolności, a reprezentując osoby odbywające karę więzienia, występujemy do sądu o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary lub o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności.

Prawo karne – dla oskarżonych i pokrzywdzonych

Warto zdawać sobie sprawę, że nasz udział w sprawach karnych nie zawsze polega na reprezentowaniu osoby oskarżonej. Jest to tylko jedna z części działań, które podejmujemy. Reprezentujemy także osoby pokrzywdzone i występujemy w roli oskarżycieli posiłkowych oraz powodów cywilnych. Nasza kancelaria zajmuje się doradztwem prawnym w sprawach dotyczących kodeksu wykroczeń i kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Sprawy karne bywają najbardziej stresujące dla osób w nie zaangażowanych, niezależnie od tego, czy występują w roli oskarżonych, czy poszkodowanych. Dlatego skorzystanie z pomocy wykwalifikowanego prawnika zawsze wiąże się z korzyściami. Klient może uzyskać merytoryczne wsparcie, a także reprezentację przed organami ścigania i sądem. Warto wybierać kancelarie, które specjalizują się w prowadzeniu spraw karnych i mają w tym spore doświadczenie. Dzięki temu klient zyskuje gwarancję, że prawnicy zrobią wszystko to, co jest możliwe w jego sytuacji, a on sam odniesie największą możliwą korzyść.