Blog

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie

W przypadku niepodpisania intercyzy przed zawarciem małżeństwa, pomiędzy  partnerami pozostaje wspólność majątkowa. Oznacza to wspólne odpowiadanie za swoje finanse. W trakcie rozwodu obie strony mogą ubiegać się o podział majątku. Jeżeli strony są zgodne co do podziału, pozostaje udać się do notariusza w celu zawarcia ugody. W przypadku braku porozumienia

Co to są postępowania nakazowe?

Co to są postępowania nakazowe?

Dochodzenie swoich roszczeń zwykle kojarzy się z długotrwałym i niekiedy kosztownym postępowaniem sądowym. Procesy cywilne związane z uzyskaniem wyroku pozwalającego na rozpoczęcie windykacji mogą ciągnąć się dość długo, a terminy kolejnych rozpraw często sprawiają, że wierzyciel traci wiarę w ekonomiczny sens prowadzenia tego typu działań. Sposobem na znaczne

Czym zajmuje się adwokat?

Czym zajmuje się adwokat?

Dzięki filmom i popularnym serialom adwokat kojarzy nam się najczęściej z mowami wygłaszanymi na sali sądowej. Rzeczywiście adwokat bardzo często reprezentuje swojego klienta przed sądem, jednak to nie wszystkie sytuacje, w których dobry prawnik może nam pomóc. Przepisy prawa regulują niemal każdą dziedzinę życia, a często bywają bardzo skomplikowane