Blog

Kiedy wnoszony jest akt oskarżenia?

Kiedy wnoszony jest akt oskarżenia?

Pomoc doświadczonego prawnika podczas zakładania i prowadzenia spraw sądowych jest niezbędna, szczególnie jeśli chodzi o tworzenie i składanie wniosków w imieniu klienta. Na przykład postępowanie karne wiąże się z wniesieniem aktu oskarżenia. Kiedy taki dokument należy złożyć? Jak wygląda i z czego się składa? O czym należy pamiętać, aby

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Zapewnienie poprawnego funkcjonowania firmy nie jest łatwe. Przedsiębiorcy muszą stawiać czoła coraz to nowszym przepisom prawnym, kolejnym ustawom oraz ich interpretacji, która często jest dowolna. Właśnie dlatego warto skorzystać w tym zakresie z kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych, która oferowana jest przez kancelarie adwokackie. Pozwala ona na funkcjonowanie zgodnie z obowiązującymi

Kto ma prawo do alimentów po rozwodzie?

Kto ma prawo do alimentów po rozwodzie?

Rozwód może wiązać się z pogorszeniem sytuacji materialnej jednego z byłych małżonków. Odrębną kwestią jest partycypowanie w kosztach związanych z utrzymaniem dzieci. Z tego względu zarówno małżonek ma prawo do otrzymywania alimentów, jak i dzieci, także dorosłe. Wyjaśniamy, komu i na jakich zasadach przysługują alimenty po rozwodzie.

Czy adwokat zawsze może reprezentować klienta przed sądem?

Czy adwokat zawsze może reprezentować klienta przed sądem?

Coraz częściej korzystamy z pomocy sądów. Spory cywilne np. dotyczące roszczeń majątkowych rozstrzygamy podczas procesów cywilnych, jednak osoby podejrzane o dokonanie przestępstwa osądzane są w procesach karnych. Każdemu przysługuje prawo do obrony już od momentu zatrzymania przez organy ścigania. Są jednak pewne wyjątki, które sprawiają, że adwokat nie zawsze

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie

W przypadku niepodpisania intercyzy przed zawarciem małżeństwa, pomiędzy  partnerami pozostaje wspólność majątkowa. Oznacza to wspólne odpowiadanie za swoje finanse. W trakcie rozwodu obie strony mogą ubiegać się o podział majątku. Jeżeli strony są zgodne co do podziału, pozostaje udać się do notariusza w celu zawarcia ugody. W przypadku braku porozumienia

Co to są postępowania nakazowe?

Co to są postępowania nakazowe?

Dochodzenie swoich roszczeń zwykle kojarzy się z długotrwałym i niekiedy kosztownym postępowaniem sądowym. Procesy cywilne związane z uzyskaniem wyroku pozwalającego na rozpoczęcie windykacji mogą ciągnąć się dość długo, a terminy kolejnych rozpraw często sprawiają, że wierzyciel traci wiarę w ekonomiczny sens prowadzenia tego typu działań. Sposobem na znaczne

Czym zajmuje się adwokat?

Czym zajmuje się adwokat?

Dzięki filmom i popularnym serialom adwokat kojarzy nam się najczęściej z mowami wygłaszanymi na sali sądowej. Rzeczywiście adwokat bardzo często reprezentuje swojego klienta przed sądem, jednak to nie wszystkie sytuacje, w których dobry prawnik może nam pomóc. Przepisy prawa regulują niemal każdą dziedzinę życia, a często bywają bardzo skomplikowane