Kiedy wnoszony jest akt oskarżenia?

Pomoc doświadczonego prawnika podczas zakładania i prowadzenia spraw sądowych jest niezbędna, szczególnie jeśli chodzi o tworzenie i składanie wniosków w imieniu klienta. Na przykład postępowanie karne wiąże się z wniesieniem aktu oskarżenia. Kiedy taki dokument należy złożyć? Jak wygląda i z czego się składa? O czym należy pamiętać, aby spełnił wszelkie wymogi prawne?

Akt oskarżenia – jak wygląda i co zawiera?

Dokumentacja niezbędna do rozpoczęcia sprawy wskazuje kto i o co jest posądzany, opisuje dokładnie przedmiot sprawy, uzupełniana jest o odpowiednie kwalifikacje prawne. Czyli akt  zawiera przede wszystkim imię i nazwisko oskarżanej osoby, jej dane adresowe lub informację, że nie można ustalić miejsca jej pobytu. Można wystąpić o zabezpieczenie majątkowe lub zastosowanie środka zapobiegawczego, jeśli jest ryzyko, że osoba to będzie chciała uciec.

Należy dokładnie opisać zarzucany danej osobie czyn, zachowując jak najwięcej szczegółów: czas, miejsce, sposób i okoliczności, przeanalizować wyrządzone szkody. W dokumencie powinna znaleźć się informacja, czy jest to pierwsze przestępstwo oskarżonego, czy kolejne, wskazać przepisy, na które się powołujemy oraz sąd właściwy do rozpoznania sprawy. Akt oskarżenia składa się razem z uzasadnieniem i dowodami, na których oparte jest całe oskarżenie (Art. 332, Kodeks postępowania karnego).

Kiedy składa się akt oskarżenia?

Aby wskazać właściwy moment na złożenie aktu oskarżenia, należy mieć świadomość, że całe postępowanie karne składa się z dwóch głównych etapów:

  • postępowania przygotowawczego, gdzie zbiera się niezbędne dowody i dokumentację,
  • postępowania sądowego, podczas którego są one analizowane, i uzgadniany jest wyrok.

Akt oskarżenia jest dokumentem podsumowującym pierwszą fazę i niezbędnym elementem do rozpoczęcia drugiej. Wnosi się go w ciągu 14 dni od daty zamknięcia śledztwa lub 14 dni od otrzymania aktu oskarżenia przygotowanego przez policję. W sytuacji, gdy podejrzany jest już aresztowany, termin ten ulega skróceniu do 7 dni.

Kiedy wnoszony jest akt oskarżenia?