Czy adwokat zawsze może reprezentować klienta przed sądem?

Coraz częściej korzystamy z pomocy sądów. Spory cywilne np. dotyczące roszczeń majątkowych rozstrzygamy podczas procesów cywilnych, jednak osoby podejrzane o dokonanie przestępstwa osądzane są w procesach karnych. Każdemu przysługuje prawo do obrony już od momentu zatrzymania przez organy ścigania. Są jednak pewne wyjątki, które sprawiają, że adwokat nie zawsze może reprezentować swojego klienta przed sądem.

Kto może skorzystać z pomocy adwokata?

Prawo do obrony gwarantuje Konstytucja. W przypadku procesów cywilnych, administracyjnych oraz karnych możemy skorzystać z pomocy adwokata, który zostanie przez nas wybrany i opłacony. Mamy też prawo do wnioskowania o przyznanie pełnomocnika z urzędu ze względu na trudną sytuację materialną, która nie pozwala na opłacenie prawnika lub radcy prawnego. W przypadku podejrzenia przestępstwa już na początkowym etapie postępowania, podczas zatrzymania, możemy skorzystać z pomocy wybranego przez nas adwokata, o czym powinniśmy zostać poinformowani przez policję. Od tej reguły jest jeden wyjątek – na etapie zatrzymania nie przysługuje prawo do adwokata z urzędu – opłacony przez Państwo pełnomocnik może zacząć nas reprezentować dopiero po pierwszym przesłuchaniu w charakterze podejrzanego.

Kiedy adwokat nie może reprezentować klienta przed sądem?

Kodeks Etyki Adwokackiej w kilku przypadkach uniemożliwia adwokatowi reprezentowanie klienta przed sądem. Zgodnie z jego przepisami, które reguluje Rozdział V. Stosunek do klientów, adwokat nie może być pełnomocnikiem, gdy:

  • jego interesy są sprzeczne z interesami osoby, którą ma reprezentować, czyli m.in. strona postępowania nie zgadza się na to, aby była reprezentowana przed sądem przez pełnomocnika z urzędu,
  • osoba, przeciwko której ma występować adwokat, jest członkiem jego rodziny lub w inny sposób jest mu bliska,
  • adwokat np. ustanowiony z urzędu pozostaje w konflikcie z osobą, przeciwko której występuje w sądzie,
  • klient nie ma zaufania do adwokata.
Czy adwokat zawsze może reprezentować klienta przed sądem?